Ganpati Stotra With Lyrics | Pranamya Shirasa Devam lyrics | Sankata Nashak Ganesh Stotra | Ganesh Stotram

Print Friendly, PDF & Email
Rate this post

 

 

(pranamya shirasa devam,pranamya shirasa devam lyrics,pranamya shirasa devam gauri putram vinayakam,pranamya shirasa devam pdf,pranamya shirasa devam marathi,pranamya shirasa devam sloka lyrics,pranamya shirasa devam meaning in marathi,pranamya shirasa devam sanskrit pdf)

Pranamya shirasa devam 

Singer Ganpati Stotra
pranamya shirasa devam gauri putram vinayakam lyrics in hindi

 

 
 

Ganpati Stotra With Lyrics|pranamya shirasa devam lyrics

 

प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकम।
भक्तावासं: स्मरैनित्यंमायु:कामार्थसिद्धये।।1।।
 
प्रथमं वक्रतुंडंच एकदंतं द्वितीयकम।
तृतीयं कृष्णं पिङा्क्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम।।2।।
 
लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च।
सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकम् ।।3।।
 
नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम।
एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम।।4।।
 
द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्य य: पठेन्नर:।
न च विघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो।।5।।
 
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्।
पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् ।।6।।
 
जपेद्वगणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै: फलं लभेत्।
संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय: ।।7।।
 
अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वां य: समर्पयेत।
तस्य विद्या भवेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादत:।।8।।
 
॥ इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥
 
 
 
 

Pranamya shirasa Devam lyrics PDF

Pranamya shirasa devam lyrics English|Ganesh Stotram lyrics

Pranamya shirasa devam Gauri putram Vinayakam ।

Bhakthavasam smaretrityamayuh kama artha sidhaye ॥1॥

Prathamam Vakratundam cha, Ekadantam dwitiyakam ।

Tritiyam Krushna Pingaksham, Gajavaktram Chaturthakam ॥2॥

Lambodaram Panchamam cha, Sashtam Vikatamev cha ।

Saptamam Vignarajam cha, Dhoomravarnam tathashtamam ॥3॥

Navamam Bhalchandram cha, Dashamam tu Vinayakam ।

Ekadasham Ganapatim, Dwadasham tu Gajananam ॥4॥

Dwadasaithani namani, Trisandhyam yah pathenara ।

Na cha vighna bhayam tasya, Sarvsiddhi karam param ॥5॥

Vidhyarthi labhate Vidhyam, Danarthi labhate Dhanam ।

Putrarthi labhate Putran, Moksharthi labhate Gateem ॥6॥

Japet Ganapati stotram, Shadbhirmasai phalam labheth ।

Samvatsarena sidhim cha, Labhate natra sanshaya ॥7॥

Ashtabhyo Brahmoyashr Likihitwa yh samarpayet ।

Tasya Vidhya bhavetsarva Ganeshasya Prasadatah ॥8॥

॥ Iti Shri Narad Purane Sankat nashanam Ganesha Stotram Sampurnam ॥

Hope you like Pranamya shirasa devam gauri putram vinayakam stotra

YOU MAY LIKE>>>>

❤AIGIRI NANDINI LYRICS-MAHISHASURA MARDINI STOTRAM

❤ IK ONKAR LYRICS IN HINDI |EK ONKAR SATNAM LYRICS

❤न रहे हम – ममता | RAHE NA RAHE HUM LYRICS

❤NGO  Full Form & Complete Details

❤MD-MD full details full form

❤MLA FULL FORM

❤Huh Full Form

❤SST Full Form

What’s your Reaction?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Comment